Kernredactie

  • ds. J.H. Kuiper
  • ds. G.O. Sander

Correspondentie en boeken ter recensie
 via adres onder ‘Administratie’

 

Redactie

ds. R. IJbema, ds. H. Venema, W.L. de Graaff, ds. J. van der Wal

Freelancers

Siske van Oostrum, Janny Kremer-Staal, Douwe Janssen, Garmt Bouwman, Harm Veldman, Frits Tromp

Aanleveren kopij

gknoord@dekker.frl

uiterlijk vrijdag 10.00 uur voor de week van verspreidingOpgave erediensten

Via ons web-portaal van de erediensten: portal.kerkbode.nl

De inloggegevens zijn ongewijzigd.

Verschijningsdata:

Verschijnt zeventien keer per jaar, 3 wekelijks

in 2021 week 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 (voor 4 weken i.v.m. zomervakantie) 35, 38, 41, 44, 47, 50