Redactie

  • ds. J. van der Wal
  • Frits Tromp
  • W.L. de Graaff

Freelancers

Siske van Oostrum, Janny Kremer-Staal, Douwe Janssen, Garmt Bouwman, Harm Veldman

Aanleveren kopij

gknoord@dekker.frl

uiterlijk vrijdag 10.00 uur voor de week van verspreidingOpgave erediensten

Via ons web-portaal van de erediensten: portal.kerkbode.nl

De inloggegevens zijn ongewijzigd.

Verschijningsdata:

Verschijnt zeventien keer per jaar, 3 wekelijks in 2022
week 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 (voor 4 weken i.v.m. zomervakantie) 35, 38, 41, 44, 47, 50.
Eerstvolgende 2023 in week 1.